TIN NỔI BẬT

tin giáo xứ

Xem thêm

Lịch Lễ Giáo Xứ

Bài Học kinh thánh

Bài Học Phụng Vụ


Tháng 12

  Cầu nguyện cho người khuyết tật:

   – Được xã hội quan tâm cách đặc biệt,

   – Được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tin Giáo Hội Việt Nam

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ