tin giáo xứ

Xem thêm

Lịch Lễ Giáo Xứ

bài Học tin mừng thánh mát - thêu


Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha – Tháng 9

Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bao giờ bị coi thường.