Giáo xứ Thạch Bích khai giảng lớp giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân khóa 1 năm 2023

Vào lúc 20h00 ngày 2/02/2023, giáo xứ Thạch Bích tổ chức khai mạc lớp Giáo Lý Dự Tòng & Hôn Nhân khoá I năm 2023. Tham dự buổi khai giảng có sự hiện diện của cha phó Antôn Bùi Văn Hoạt, quý sơ, quý thầy cô trong ban giảng huấn và các học viên trong khoá học.

Cha phó Antôn Bùi Văn Hoạt đã gặp gỡ, trao đổi với các học viên đăng ký tham dự khóa học. Ngài phổ biến về mục đích của việc học giáo lý hôn nhân, nội dung học khóa và những điều cần chuẩn bị trong suốt khóa học để có thể đủ điều kiện lãnh chứng nhận vào cuối khóa.

Cha phó Antôn chia sẻ với các học viên

Ông chánh Giuse chia sẻ với các học viên

Thầy Bàng ban giảng huấn chia sẻ với các học viên

Ban điều hành lớp

Được biết khóa học sẽ diễn ra vào các ngày Chúa Nhật hàng tuần và kéo dài khoảng 4 tháng.

BTT Giáo xứ Thạch Bích