Thông báo Khai Giảng lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN

 

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Giáo xứ Thạch Bích sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân.

 

Thời gian khai giảng: Vào 8h Chúa Nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022.

 Địa điểm: Nhà Mục vụ của Giáo xứ.

 

Thời gian học: Vào các ngày Chúa Nhật hàng tuần.

 

Chương trình học: Giáo lý Dự tòng sẽ theo chương trình của Giáo phận Xuân Lộc, Giáo lý Hôn nhân theo Chương trình Giáo Lý Hôn Nhân Và Gia Đình của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Khóa học dự tính kéo dài khoảng 4 tháng.

 

Đăng ký: Tại văn Phòng Giáo xứ vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

 

Lưu ý: Bạn nào là người Công Giáo không thuộc Giáo xứ Thạch Bích cần xin giấy giới thiệu của cha xứ của các bạn. Giấy giới thiệu sẽ nộp cho người phụ trách lớp trong thời gian học.

 

BTT Gx Thạch Bích