Thánh lễ kết thúc khóa học giáo lý hôn nhân và trao bằng

Chúa Nhật ngày 28/08/2022, Thánh lễ kết thúc khóa giáo lý hôn nhân tại Giáo xứ Thạch Bích sau thời gian 4 tháng học tập. Thánh lễ được cử hành vào 17h00 cùng ngày do Cha phó Phêrô Phạm Văn Hùng chủ tế, hiện diện trong Thánh lễ có quý thầy, quý Sour, các bạn trẻ lớp giáo lý hôn nhân cùng cộng đoàn dân Chúa. 

Trong bài giảng, Cha phó Phê-rô chia sẻ cách riêng với các bạn trẻ lớp Giáo lý hôn nhân: “4 tháng học tập trôi qua, khoảng thời gian không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn, nhưng tất cả chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình hôn nhân, gia đình, hành trình đức tin. Đời sống gia đình thật thánh thiêng. Đó là hiện thân của tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Cũng theo bài Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường niên năm C hôm nay, mỗi người trẻ hãy biết nhìn lên Thiên Chúa là tấm gương của sự hiền hậu, khiêm nhường để làm kim chỉ nam cho cuộc sống gia đình của mình về sau.”

Sau Thánh lễ, quý Cha cùng các ông trong ban HĐMV giáo xứ trao bằng Giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ. 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúc lành cho các bạn trẻ, cách riêng các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, biết học hỏi những đức tính khiêm nhường, hiền hậu và noi gương gia đình Thánh Gia – mẫu gương của các gia đình để hành trình đức tin được sinh nhiều hoa trái.

BTT Giáo xứ Thạch Bích