Thạch Bích: Khai giảng lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng


Thạch Bích – Chúa Nhật ngày 04/09/2022, tại nhà mục vụ giáo xứ, đã khai giảng khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân dành cho các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

Cha xứ Bruno Nguyễn Văn San đã gặp gỡ, trao đổi với các học viên đăng ký tham dự khóa học. Ngài phổ biến nội dung học và những điều cần chuẩn bị trong suốt khóa học để có thể đủ điều kiện lãnh chứng nhận vào cuối khóa. 

Được biết, khóa học sẽ diễn ra vào Chúa nhật hàng tuần và kéo dài khoảng 4 tháng.
Các bạn trẻ thuộc các giáo xứ khác, muốn đăng ký học giáo lý hôn nhân cần có giấy giới thiệu của cha chính xứ của các bạn.

BTT Giáo xứ Thạch Bích