Lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình

LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023 CỦA ĐỨC CHA ĐA-MINH ĐẶNG VĂN CẦU

 

Lời chúc mừng Năm mới Quý Mão 2023 của Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu – Giám mục Chính toà Giáo phận Thái Bình – tới toàn thể cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Thái Bình.

 

 

Nguồn: hdgmvietnam.com