Giáo xứ Thạch Bích Rửa tội trẻ em

09/04/2022

 

Sáng Chúa nhật, ngày 04/9/2022, giáo xứ Thạch Bích hân hoan cùng với 10 gia đình đón nhận thêm 10 thành viên mới của Hội Thánh.
 
Sau Thánh lễ thiếu nhi, vào lúc 9h00, cha phó xứ Phêrô Phạm Văn Hùng đã chủ sự nghi thức làm Phép Rửa tội cho mười em nhỏ tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bích. Trước khi diễn ra nghi thức, cha phó xứ đã nói lên tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội. Qua đó, cha Phêrô đã nhắc nhớ cha mẹ và các người đỡ đầu cần làm gương sáng cho con cái noi theo trong đời sống đức tin.
 
Nguyện xin Chúa gìn giữ các em và chúc lành cho các gia đình. Và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn mạng các em, xin Chúa ban bình an và gìn giữ các em và gia đình các em. Xin Chúa giúp các em lớn lên trở thành những Kitô hữu nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo của Chúa.

Xem và tải ảnh tại đây: Download

 

 

 

 

 

 

 

 

BTT Giáo xứ Thạch Bích