Giáo xứ Thạch Bích mừng lễ Các Thánh Nam Nữ

11/05/2022

Vào lúc 5h00 thứ Ba, ngày 01/01/2022, Giao xứ Thạch Bích long trọng cử hành thánh lễ các Thánh Nam Nữ, do cha xứ Bruno Nguyễn Văn San chủ sự trong sự hiệp thông của quý thầy, quý Sour cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ

Trong bài giảng, Cha xứ Bruno đã chia sẻ: “Các Thánh trong cuộc sống thường ngày cũng giống như chúng ta. Không phải các Ngài là những người thần thông quảng đại, có khả năng biến hóa khôn lường, hay làm một điều gì đó phi thường, nhưng đúng hơn, các ngài đã làm những điều bình thường một cách phi thường. Bí quyết hay con đường Nên Thánh của các Ngài chính là con đường Tám Mối Phúc mà Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay đã đưa ra cho chúng ta. Các Ngài Nên Thánh là vì các Ngài đã biết sống khó nghèo, sống một đời hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, thương xót người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình… và sau cùng là bị bách hại vì đã sống công chính.

Hôm nay chúng ta mừng Các Thánh Nam Nữ là dịp để nhắc nhở ơn gọi của chúng ta là Nên Thánh. Ai cũng phải nên thánh. Nên thánh trong bổn phận. Nên thánh trong hy sinh vì lợi ích tha nhân. Nên thánh trong việc đón nhận thánh ý Chúa với lời xin vâng trọn vẹn. Nên thánh giữa dòng đời tục lụy là điều rất khó nhưng không phải là không có thể.

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những gương sáng ngang qua cuộc đời của các thánh. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của các ngài ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ để chúng ta biết phó thác trọn cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng ta lòng mến sắt son để có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin ban cho chúng ta đức cậy kiên vững để chúng ta trông cậy vào ơn Chúa mà hoàn thiện đời mình mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Amen

 

 

 

 

 

 

BTT Giáo xứ Thach Bích