Giáo xứ Thạch Bích Mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

06/05/2022

Hiệp trong niềm vui mừng của toàn thể Hội Thánh,  Chúa nhật ngày 5/6/2022 Giáo xứ Thạch Bích hân hoan mừng ngày  Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong bầu khí thiêng liêng và sốt sáng.

Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 do Cha phó  Phêrô Phạm Văn Hùng chủ sự cùng sự tham dự của các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong phần giảng lễ bằng những câu hỏi dí dỏm Cha phó Phêrô cùng các em thiếu nhi ôn lại các biểu tượng, bí tích và những ơn của Chúa Thánh Thần qua đó Cha Phêrô mời gọi các em thiếu nhi cùng cộng đoàn đổi mới và canh tân tâm hồn để trở nên những đền  Thánh sống cho Chúa ngự đến, nhờ đó chúng ta đón nhận được những ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho. Chúa Thánh Thần đến đem lại sự bình an và hiệp nhất, vì vậy mỗi người chúng ta hay luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần khí của sự sáng và tình yêu xin Ngài nhóm lên ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và yêu mến trong cộng đoàn giáo xứ chúng con để  rao truyền và chia sẻ niềm vui Nước Chúa cho mọi người trên thế gian, ngõ hầu Tin Mừng Nước Trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất và Danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời.

BTT Gx Thạch Bích