Giáo Xứ Thạch Bích hân hoan Mừng lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ 

29/06/2022

Thứ Tư, ngày 29/06/2022, Giáo xứ Thạch Bích hân hoan Mừng lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ. Thánh lễ trang trọng được cử hành lúc 5h00 do Cha phó Phê-rô Phạm Văn Hùng chủ tế, hiệp dâng với ngài có Cha xứ Bruno Nguyễn Văn San cùng sự tham dự của đông đảo cộng đoàn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Xứ Bruno đã chia sẻ về hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô là cột trụ của Giáo Hội nhưng đồng thời cũng là hai con người khác nhau. Một người xuất thân là một dân chài mộc mạc. Một người xuất thân là thư sinh, học rộng, hiểu sâu. Hai trình độ khác nhau, hai tính khí khác nhau nhưng mẫu số chung nối kết hai tâm hồn chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Một người được Chúa đặt làm thủ lãnh các tông đồ và cột trụ của Giáo Hội. Một người được Ngài sai đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Hai con người khác nhau, hai đường hướng khác nhau, hai trách vụ khác nhau, nhưng được liên kết trong tình yêu của Chúa và bổ túc cho nhau xây dựng Giáo Hội của Ngài. Qua đó Cha xứ mời gọi cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin, siêng năng học hỏi, làm chứng cho Chúa như hai vị Thánh Phê-rô và Phao-lô.

Ngay trước lúc kết thúc thánh lễ, ông thơ ký HĐMV đã thay mặt toàn thể cộng đoàn mừng kính lễ quan thầy của Cha phó Phê-rô cùng với bó hoa tươi đẹp và cầu chúc cha luôn được đỡ nâng trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa qua lời cầu bầu của thánh quan thầy để cha chu toàn sứ vụ và ước nguyện xây dựng đời sống đức tin vững chãi cho toàn thể cộng đoàn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội hai mẫu gương tuyệt vời là thánh Phêrô và Phaolô. Qua cuộc đời của các Ngài, xin cho chúng con biết cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội bằng sự cảm thông, tôn trọng trong khi thi hành sứ vụ, hầu Tin Mừng được loan đi khắp nơi, bằng nhiều cách thế khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tinh tuyền của đức tin.

BTT Gx Thạch Bích