Giáo xứ Thạch Bích cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi

10/04/2022

 

Chiều Chúa Nhật, ngày 02/10/2022, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Thạch Bích đã cùng nhau quy tụ về nơi Thánh đường thân thuộc để hiệp dâng Thánh lễ và rước kiệu kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. 

Vào lúc 17h00, Cha xứ Bruno Nguyễn Văn San chủ sự Thánh lễ, cùng với sự hiện diện của quý thầy, quý sơ Dòng Thánh Phaolô, quý sơ Dòng Nữ Vương Truyền Giáo, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự Thánh lễ sốt sáng.

Trong phần quảng diễn lời Chúa, Cha xứ mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng chạy đến với Mẹ qua lời Kinh Mân Côi. Đồng thời biết học nơi Mẹ lối sống đơn sơ, bác ái và khiêm nhường. 

Sau thánh lễ, mọi thành phần dân Chúa sốt sáng cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên giáo xứ, trong những lời ca, tiếng hát, tiếng kèn tâm tình để tôn vinh Mẹ. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn đồng hành với giáo xứ và mỗi người chúng con không chỉ trong tháng Mân Côi mà trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến bên Mẹ. Với tràng chuỗi Mân Côi là điểm tựa để mọi người trông cậy và làm sáng lên đời sống đức tin của mỗi người trong giáo xứ chúng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTT Gx Thạch Bích