Giáo xóm Mùi hân hoan mừng lễ quan thầy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

30/06/2022

Hòa trong không khí khắp Giáo Hội mừng lễ hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ, Giáo xóm Mùi cùng các hội viên Hội Phê-rô hân hoan mừng lễ Thánh quan thầy.

Thánh lễ được cử hành vào 17h00, thứ 4 ngày 29/06/2022 do cha xứ Bruno Nguyễn Văn San chủ sự. 

Mở đầu bài chia sẻ, Cha xứ Bruno đã nói đến con người của Thánh Phê-rô, Ngài là người làm nghề chài lưới. Khi Chúa Giê-su kêu gọi, Ngài đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Người. Tiếp đến, Cha xứ Bruno cũng nói câu chuyện Thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin: Khi Chúa Giêsu hỏi còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Thánh Phê-rô trả lời: Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Khi Chúa Giê-su hỏi Thánh Phê-rô: “Anh có yêu mến Thầy không?”, sau 3 lần Ngài trả lời quả quyết thì Chúa Giê-su đã trao Giáo Hội cho Thánh Phê-rô chăm sóc đàn chiên của Chúa. Sau cùng, Cha xứ Bruno đã bày tỏ niềm mong ước nơi mỗi mỗi hội viên cách riêng, hãy luôn noi gương Thánh quan thầy, trung thành đi theo Chúa, sống tinh thần mạnh mẽ và can đảm của Thánh Phê-rô để làm vinh danh Thiên Chúa, sống đoàn kết, nhiệt tâm, nhiệt tình để noi gương sáng trong việc sống đức tin ở nơi Giáo xóm, Giáo xứ. 

Xin cho mỗi người trong Giáo xứ, cách riêng những hội đoàn, những cá nhân chọn Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ làm bổn mạng biết noi theo thánh nhân, luôn hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội nơi giáo xóm, Giáo xứ. 

BTT Gx Thạch Bích