Giáo xóm Giữa – xứ Thạch Bích rước kiệu – dâng hoa tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria

Thứ tư, ngày 25/5/2022 tiếp nối tâm tình trong Tháng hoa cộng đoàn giáo dân xóm Giữa – xứ Thạch Bích long trọng rước kiệu và dâng hoa tỏ lòng yêu mến đến Đức Mẹ Maria.

Vào lúc 17h00 khi những tia nắng của buổi chiều tà khẽ xiên qua những tán lá thì cũng là lúc Cha xứ Bruno Nguyễn Văn San cùng cộng đoàn giáo dân xóm Giữa và các xóm trong giáo xứ bước vào cuộc rước cung nghinh tượng Mẹ. Đoàn rước khởi hành từ nhà thờ xứ theo đường ngõ xóm ra đường Liên thôn tiến đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rồi quay trở về nhà thờ xứ, mỗi bước đường cộng đoàn dâng lên Mẹ những tâm tình yêu mến được gửi gắm qua từng lời kinh, câu hát dâng tiến Mẹ hiền.

Kết thúc cuộc rước trở về nhà xứ dưới chân Mẹ đội trống, đội hoa lần lượt dâng lên Mẹ  những bài múa dâng hoa thắm tình con thảo. 

Lạy Mẹ Maria ! Xin Mẹ đồng hành và phù trì cho đoàn giáo xứ chúng con trên mỗi bước đường theo Chúa dù là dễ dàng hay những lúc khó khăn đoàn con vẫn một lòng thưa tiếng ” Xin Vâng “

BTT Gx Thạch Bích