Dòng Nữ Vương Truyền Giáo: Thánh lễ tuyên khấn trọn đời 

30/07/2022

Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức TGM đã ngỏ lời với các chị khấn sinh và với cộng đoàn: “ lễ khấn trọn là bước ngoặt quan trọng trong đời sống thánh hiến, là việc đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong một dòng tu tuân giữ trọn đời ba lời khuyên Phúc Âm: Khó nghèo, Vâng lời và Khiết tịnh.”

Trong bài giảng, Đức TGM đã quảng diễn ý nghĩa của ơn gọi tận hiến: Đức Giêsu mời gọi mỗi người đón nhận tình yêu của Chúa bằng cách ở lại trong Chúa. Đức Tổng cũng nhấn mạnh về sứ mạng của dòng Nữ Vương Truyền Giáo, học theo Mẹ Maria lên đường đến thăm bà chị họ Elizabeth, các Sơ cũng được mời gọi đến với những người nghèo, những người chưa biết Chúa, để làm sáng Danh Chúa trong những công việc mục vụ thường ngày của mình. Đó chính là nét đẹp trong đời tận hiến cho Thiên Chúa.

Tiếp theo bài giảng là nghi thức tuyên khấn, với sự chứng giám của Đức TGM, trong tay chị Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng, các ứng sinh tiến lên đọc lời tuyên khấn và ký xác nhận.

Hội dòng Nữ Vương Truyền Giáo hôm nay vui mừng đón nhận 5 chị tuyên khấn trọn đời :

1: Sr.Têrêsa Giuse Nguyễn Thị Bình
2: Sr.Maria Magdalena Nguyễn Thị Huế
3: Sr.Maria Vũ Thị Phượng
4: Sr.Maria Magdalena Trần Thị Lan
5: Sr.Maria Faustina Nguyễn Thị Phương 

Sau lời tuyên khấn, Đức Tổng long trọng đọc lời nguyện thánh hiến, sau đó ngài làm phép nhẫn, rồi trao ban cho các tân khấn sinh. 

Trao nhẫn cho tân khấn sinh

Trước khi kết thúc thánh lễ, nữ tu Maria Justina Phạm Thị Trân, Bề trên Tổng quyền, thay mặt Hội dòng và các tân khấn sinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn  Đức Tổng, quý Cha, quý thầy,quý ân nhân và quý khách cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội dòng.

Tân khấn sinh nhận phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha

BTT Gx Thạch Bích