Chương trình thành lập đội bóng giáo xứ

23/08/2022

Kính thưa Quý vị!

Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ về thể dục thể thao, được sự đồng ý của cha xứ và sự giúp đỡ của cha phó. Ban thể thao của giáo xứ sẽ thành lập đội bóng giáo xứ. Vì thế, Ban thể thao kính mời quý vị đến tham dự lễ thành lập đội bóng và theo dõi trận đấu giữa Đội bóng giáo xứ và Đội bóng hội Mattheu Lê Văn Gẫm

BTT Gx Thạch Bích