Caritas giáo xứ Thạch Bích: Lần đầu tiên mừng lễ quan thầy kính Thánh Lôrensô

11/08/2022

Vào lúc 17h30, thứ Tư ngày 10/8/2022, tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bích, Ban Caritas Giáo xứ đã long trọng mừng lễ quan thầy kính Thánh Lôrensô. Đây là lần đầu tiên các thành viên tổ chức ngày mừng lễ.

Thánh lễ do cha xứ Brunô Nguyễn Văn San chủ sự. Đồng tế với ngài có cha phó Phêrô Phạm Văn Hùng, quý Sơ, quý Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các thành viên Ban Caritas và cộng đoàn tín hữu.

Theo chương trình ngày mừng lễ, Ban Caritas sẽ cùng quý Cha và cộng đoàn rước ảnh Thánh Lôrensô quan thầy từ nhà Mục vụ vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ, nhưng cơn mưa bất chợt đã làm gián đoạn chương trình ngày mừng lễ. Tuy vậy, việc mừng lễ không vì thế mà giảm bớt sự long trọng và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Brunô đã nói lên sứ mạng của Ban Caritas chính là việc làm khởi đi từ con tim và cụ thể là hành động bác ái giúp đỡ và chăm lo cho những người nghèo khổ. Đồng thời, ngài cũng ngỏ lời chúc mừng Ban Caritas trong ngày lễ trọng đại mừng kính Thánh Lôrensô quan thầy. Cách riêng, hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy của Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, cha xứ Bruno đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

Trong bài giảng, khởi đi từ câu chuyện về việc làm bác ái rất đặc biệt của Thánh Lôrensô trong thời kỳ bách đạo, Cha phó Phêrô đã chia sẻ rất hùng hồn về gương sống đức tin hiên ngang và anh dũng của Thánh Lôrensô. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa đã sống giữa nhân loại và trở thành hiện thân của những người nghèo. Qua đó, ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy bắt chước gương Thánh Lôrensô hết lòng phục vụ Chúa qua việc chia sẻ và giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Cùng với đó, Cha Phêrô còn nhấn mạnh với cộng đoàn “làm việc bác ái là để làm sáng Danh Thiên Chúa chứ không phải làm sáng danh chính mình”.

Cuối Thánh lễ, vị Trưởng hội đã thay lời cho Ban Caritas Giáo xứ cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn Cha xứ, Cha phó, quý Sơ, cùng tất cả quý Ban, quý đoàn hội và quý cộng đoàn.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ Brunô đã có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng là với Ban Caritas. Ngài nhắn nhủ rằng: “hãy thực thi việc bác ái một cách cụ thể, chứ không yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi hay chỉ bằng thái độ của con tim”.

Cuối cùng, ngài cầu chúc cho Ban Caritas ngày càng phát triển thêm đông số thành viên và ngài mong muốn Ban Caritas sẽ mở rộng việc làm bác ái không chỉ ở trong giáo xứ mà còn ở những vùng ngoại biên, nơi còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn đang cần đến những đôi tay và trái tim quảng đại đỡ nâng.

BTT Giáo xứ Thạch Bích