Thông báo khai giảng lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Giáo xứ Thạch Bích sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.

Thời gian khai giảng: Vào 20g thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Địa điểm: Nhà mục vụ của Giáo xứ.

Thời gian học: Sẽ thông báo vào hôm khai giảng

Đăng ký: Tại văn phòng Giáo xứ các ngày trong tuần vào giờ hành chính.

Lưu ý: Bạn nào là người Công Giáo không thuộc Giáo xứ Thạch Bích cần xin giấy giới thiệu của cha xứ của các bạn. Giấy giới thiệu sẽ nộp cho người phụ trách lớp trong thời gian học.

BTT Gx Thạch Bích