Hình ảnh Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn, thân phụ linh mục Gioan Nguyễn Đức Phú, C.Ss.R

17/08/2022

Thánh lễ an táng ông cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn đã được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thạch Bích, Tổng Giáo Phận Hà Nội vào lúc 08 giờ 00 hôm nay, Thứ Tư, 17.08.2022

Thánh lễ do cha Vinhsơn Phạm Cao Quý, Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự và cha Giuse Ngô Văn Kha, thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chia sẻ Lời Chúa. Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Lạng Sơn – Cao Bằng cử hàng nghi thức tiễn biệt.

Đồng tế trong Thánh lễ có quý linh mục Dòng Chúa Cứu Thế từ nhiều Cộng đoàn và một số linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, cũng như quý nữ tu của một số hội dòng đang hiện diện tại Hà Nội, gia đình tang quyến và bà con lối xóm, một số anh chị em giáo dân tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội và Giáo xứ Phú Tảo, thuộc Giáo phận Hải Phòng.

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn là thân phụ cha Gioan Nguyễn Đức Phú. Hiện cha Gioan Nguyễn Đức Phú thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn sinh năm 1953 đã được Chúa gọi về lúc 19h 39’, ngày 15 tháng 08 năm 2022 tại tư gia thuộc Giáo xứ Thạch Bích, Giáo hạt Thanh Oai, Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: Truyền Thông Thái Hà