Thánh lễ ra mắt hội Matthêu Lê Văn Gẫm giáo xứ Thạch Bích

Vào lúc 5h sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022 trong niềm hân hoan với giáo hội mứng lễ  Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, thương gia tử đạo. Giáo xứ Thạch Bích cũng vui mừng ra mắt và mừng lễ quan thầy của hội Matthêu Lễ Văn Gẫm.

Trước ngày mừng lễ quan thầy hội đã được tĩnh tâm, tìm hiểu về cuộc đời của thánh nhân và chìm đắm trong bí tích Thánh Thể dưới sự hướng dẫn và chủ sự của cha xứ Bruno Nguyễn Văn San.

 

Sáng sớm hôm sau vào 5h quý hội viên cùng cộng đoàn dân Chúa đã rước tượng Thánh nhân xung quanh nhà thờ trang nghiêm và sốt sáng.

Kế tiếp đó là thánh lễ mừng kính thánh Matthêu Lễ Văn Gẫm được cha xứ Bruno chủ sự cùng với các hội viên và cộng đoàn giáo dân được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sáng.

Trong bài giảng cha xứ Bruno đã chia sẻ với các hội viên về đời sống và các nhân đức của vị thánh trẻ tuổi Matthêu Lễ Văn Gẫm. Ngài là một người can đảm, mạnh mẽ. Một người luôn chú tâm vào việc giáo dục con cái, nhất là về đời sống đạo đức. Một người thương gia quảng đại luôn giúp đỡ các giáo sĩ trong việc truyền bá Tin Mừng. Ngài còn là một vị chứng nhân để cho mỗi hội viên noi theo và bắt chiếc trong đời sống chứng tá Tin Mừng.

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm là một thương gia và là một Kitô hữu tốt. Cả gia đình ngài đã chấp nhận hy sinh thân mình để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Cha xứ Bruno đã nhấn mạnh mỗi thành viên trong hội phải biết đoàn kết, yêu thương nhau. Mỗi người luôn phấn đấu là những con người công chính, mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội.

Ngày 27.05.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII suy tôn lên bậc Chân phước.Ngày 19.06.1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc Hiển Thánh.

Được biết, hội Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm có khoảng 100 hội viên. Hội phục vụ lễ vào ngày 11 hàng tháng cũng như giúp đỡ vào các chương trình chung của giáo xứ.

Nguyện xin Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo Hội Việt Nam, cách riêng là giáo xứ chúng con để ngày mỗi ngày mỗi người chúng con nên thánh như thánh nhân qua con đường yêu thương và phục vụ Chúa và anh chị em.

BTT Gx Thạch Bích

Đừng bỏ lỡ