Lịch lễ tuần XXVIII thường niên - C

từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2022

 

Đừng bỏ lỡ

Lời Ngỏ Của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên - Về Chương Trình Giáo Lý Kinh Thánh