Lịch lễ tuần XXIX thường niên - C

từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2022

Đừng bỏ lỡ

Lời Ngỏ Của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên - Về Chương Trình Giáo Lý Kinh Thánh