Lịch lễ tuần I Mùa Vọng năm A

từ ngày 28/11 đến 04/12/2022

Đừng bỏ lỡ

Lời Ngỏ Của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên - Về Chương Trình Giáo Lý Kinh Thánh